മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ് CSCSONLINE

സെൻട്രൽ സർവ്വീസസ് കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ CSCSONLINE അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലോണ്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്റ് റീ പെയ്മെന്റ് ഓപ്ഷന്‍ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേഷൻ.

ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും cscsonline എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആപ്പ് ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ്.

ആപ്പ് ലിങ്ക് https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cscsonlinemybank.mobileapplication

സൊസൈറ്റിയിലെ SB അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലോൺ monthly instalment അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. A/c summery യിൽ ഓരോ loan വിഭാഗത്തിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന pay എന്ന ഓപ്‌ഷൻ ക്ലിക് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന പേജിൽ pay custom amount ക്ലിക് ചെയ്യുക. അതിൽ കാണിയ്ക്കുന്ന , ആ ദിവസം വരെയുള്ള interest തുകയ്ക്കൊപ്പം principal തുക കൂടി ചേർത്ത് ലോണുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് തുക അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്

മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും സൊസൈറ്റിയിലെ സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട വിധം. E22310110001000 എന്നതിന് ശേഷം സൊസൈറ്റിയിലെ സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ അവസാന നാല് അക്കങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതായിരിക്കും.

A/c holder Name…….

Bank Name: central service cooperative societyBranch : CMS

സൊസൈറ്റിയുടെ IFSC Code: ICIC0000104

ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന തുക നേരിട്ട് SB A/c യിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

OTP സംവിധാനം വഴി സുരക്ഷിതമായാണ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്.

മാന്യ സഹകാരികളെ,

സെൻട്രൽ സർവീസസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി LTD . (No.E-223) യിൽ നിലവിലെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പുതുക്കി സ്മാർട്ട് കാർഡ് നൽകുന്നതിനായി KYC ഫോമുകൾ സംഘത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി.
പൂരിപ്പിച്ച KYC ഫോമുകളോടൊപ്പം വൈറ്റ് ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു പാസ്സ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും നൽകണം.

പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകൾ സംഘത്തിൽ നേരിട്ടോ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ മുഖാന്തിരമോ തിരിച്ചേല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

CSCSONLINE ആപ്പ് ലിങ്ക് https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cscsonlinemybank.mobileapplication

സെൻട്രൽ സർവ്വീസസ് കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ CSCSONLINE അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലോണ്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്റ് റീ പെയ്മെന്റ് ഓപ്ഷന്‍ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേഷൻ.

ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും cscsonline എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആപ്പ് ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ്.

ആപ്പ് ലിങ്ക് https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cscsonlinemybank.mobileapplication

സൊസൈറ്റിയിലെ SB അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലോൺ monthly instalment അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. A/c summery യിൽ ഓരോ loan വിഭാഗത്തിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന pay എന്ന ഓപ്‌ഷൻ ക്ലിക് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന പേജിൽ pay custom amount ക്ലിക് ചെയ്യുക. അതിൽ കാണിയ്ക്കുന്ന , ആ ദിവസം വരെയുള്ള interest തുകയ്ക്കൊപ്പം principal തുക കൂടി ചേർത്ത് ലോണുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് തുക അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്

Awards & Aachievements

    SPORTS & CULTURE  
       
       
SLNO  NAME  OFFICE OF MEMBER ACHIEVEMENTS
      First place in Long Jump, 38th National
1 Sri. VINU.K.R CODE 4351; CSL Masters AthleticsChampionship 2017, 
      Hyderabad
      First Place in Pole Vault,  National Masters 
2 Sri. SIJAR.M.B Code 3467, CSL AthleticsChampionship 2017, 
      Hyderabad
      Second place in Triple Jump, 4X400 Mts; and
3 Smt. SOBHANAKUMARI Code 2558, CSL 4X100 Mts (Relay), 38th  National Masters 
      AthleticsChampionship 2017, Hyderabad
      III Place in Hammer throw, Masters 
4 Sri. MURUKAN.A.M. Code No. 3725, CSL AthleticsChampionship 2017, 
      Payyannur
      First Place in Pole Vault, Masters Athletic
5 Sri.GREGORIOSE.P.V Code No. 2714, CSL Championship, II place in National Masters
      Athletic Championship 2017
      II Place in 1500M race; 
6 Sri. LAKSHMANAN.A Code 2532, CSL in  Masters Athletic Championship 2017
      Payyannur
      First place in  Carrom Board
7 Sri. RAJASARAVANAN.K.R. CIFT ICAR Inter Zonal Sports Meet
       
      First Place in 400M race; II Place in 1500M
8 Sri. ANILKUMAR.A.K Income Tax Office Race; at All India Central revenue sports
      Meet 2017, Mumbai
      First Place in Discus Throw – Men
9 Sri. JACKSON.C.J Code 3882, CSL 36th Masters Athletics Championship 2017
      Payyannur
    S/o. Smt. Rani Jose Silver Medul in the 2017 National
10 Master. SONET JOSE P.H.O JU-JITSU Championship, at New Delhi
       
    S/o. Sri. Rajasaravanan Runner up in the Sub Junior Boys
11 Master. SANUS RAJAN.K.R C I  F T singles, 33rd Kerala State Carrom
      Championship 2017
    D/o. Smt.Hemalatha First position in Recitation (English)
12 Kum. SHWETA JAYARAM Jayaram, CBSE Regional Kalotsav 2016
    Income tax Office  
    D/o.Vincent Joseph.K “A” Grade in Nadanpattu, 57th Kerala School
13 Kum. ANNRIA VINCENT.K CIFNET Kalolsavam 2016-17
       
    D/o. Jayadev.T.R First place with A Grade in Working Model
14 Kum. VANI.T.J CSL Mathematics Fair, Kerala School
      Sasthrolsavam 2017
    S/o. Thanky.V.V First position in Kendriya Vidyalaya Regional
15 Mast. ALBIN.P.MARKOSE Tea Board Level Science Exhibition 2017
       
    D/o. Vinod.K Rashtrapathi Puraskar –
16 Kum. PARVATHY.V.NAIR All India Radio  Bharath Scouts & Guides
       
       
       
DATE OF PRIZE DISTRIBUTION at 2 P.M. ON 24..09..2017,  SUNDAY (GENERAL BODY MEETING DAY)
  AT SOCIETY HALL    
       

 

THE CENTRAL SERVICES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD NO. E-223  
                             MANIKKATH ROAD, RAVIPURAM, KOCHI – 16    
                        AWARD FOR THE YEAR 2017    
  LIST OF STUDENTS & MEMBERS  – ACADEMIC SECTION:  
         
C B S E – 10 TH  SECTION      
Sl.No NAME MEMBER  NAME OFFICE M.No
1 Mast. ASHWIN.A.R S/o Anil Kumar.V K.V. 12955
2 Mast. ALAN THOMAS JACOB S/o. Shanly Thomas CIFNET 10781
3 Mast. AKSHAY B RAJ S/o. Baburaj.P.P CDR 12669
4 Kum. ANNA SHAJEE D/o. Shajee.M.Ealias ITO 9374
5 Kum. AATHIRA S.GEORGE D/o. Stency George K.V 12555
6 Mast. GEORGE SHIBU MYALIL S/o. Shibu John RPO 8622 &
                      & Ani Shibu   8623
7 Kum. HRISHIKA JAYARAM D/o. Jayaram.S CSL 7046
8 Kum. HANNA V. SLEEBA D/o. Biji Kuriakose K.V 11363
9 Kum. JYOTHIMA.J.A D/o. Jayaprakash.V.R CSL 6404
10 Mast. JOSEPH JAISON S/o. Jaison K Paul ITO 13828
11 Kum. LAKSHMI SREEKUMAR D/o. Jaya.P.K CEPC 7669
12 Kum. MALAVIKA PRASAD D/o. Prasad.T CBI 11554
13 Kum. MEGHA MENON.K D/o. P.Krishnakumar CIFNET 11397
14 Kum. MALAVIKA ANOOP D/o. Anoop B Kumar CSL 12792
15 Kum. NAVYA.M D/o. Ambikamol.M.P RPO 9660
16 Mast. NIRANJAN.S S/o. Nisha Sivadas ITO 5747
17 Kum. PARVATHY V NAIR D/o. Vinod.K AIR 12900
18 Kum. RESHMA S NATH D/o. Sasindranath.K ITO 10055
19 Kum. SHWETHA JAYARAM D/o. Hemalath Jayaram ITO 9285
20 Kum. SHREYA N POTTI D/o. Narayanan Potti.R CSL 6802
21 Mast. VIVEK B MALIKAYIL S/o. M.V.Baiju CIFT 7886
22 Kum. VIDYA.V D/o. Viswanathan.C.K CSL 6657
         
         
         
S S L C  – STATE      
         
1 Kum. AKSHARALAKSHMI.M.R D/o. Raji.M.R NIFPHAAT 9050
2 Kum. ATHULYA RAJ.M D/o. K.Madanarajan FSI 12938
3 Kum. NANCY.P.S D/o. Shaju.P.P CSL 12423
4 Mast. JINSON CHACKO S/o. Joycy Chacko C D B 10828
5 Kum.NEESHAL CLEMENTINA  D/o. Xavier.C.C C S L 12125
                                    XAVIER      
         
C B S E – 12 TH SECTION      
         
1 Mast. ASWIN.G S/o. Ganesan.T.V CSL 7854
2 Miss. MALAVIKA RAJEEV D/o. Rajeev.K. CSL 13515
3 Mast. VYSAKH.P.A S/o. P.P.Anilkumar CIFT 10917
4 Mast. VISHNU B MALIKAYIL S/o. M.V.Baiju CIFT 7886
5 Miss. ANU JOSEPH D/o. Regimol Sebastian KV II 9535
6 Miss. ALEENA JERALD D/o. Jerald Manuel NIFPHATT 6683
                            Mascrene    
         
PLUS TWO –  STATE      
1 Kum. SONA ALIAS D/o. T.V. Alias CSCS  
2 Mast. VIGNESH.J S/o. Jagadeesh.B Acda(Qae) 12569
3 Kum. FAIZA.N D/o. K.A.Nesar ITO 11518
4 Mast. ROHIT PRAKASH S/o. Prakasan.P.V. CSL 7044
         
         
C B S E – 10 TH (SC/ST SECTION)      
1 Kum. RIZWANA DILSHAD.M.V D/o. Mohammed Dilshad LDCL 11982
         
S S L C SC/ST      
1 Mast. SARANG.R.N S/o. Rajan.A CSEZ 13445
         
PLUS 2 – STATE (SC/ST SECTION)      
1 Kum. GANGA.V.SATHEESAN D/o. V.K.Satheshbabu ITO 11668
         
C B S E – 12 TH (SC/ST SECTION)      
1 Kum. SIJI.T.SHAJI D/o. T.N.Shaji CIFT 7278
         
M  Sc        
         
1 Miss. ANJANA.S D/o. Sukumaran.T CAT 8083
         
 B Tech DEGREE      
         
1 Miss. ANJALI AJAYAKUMAR D/o Prasanna Gopalan.A ITO 9457
2 Miss. ANJANA ASOKAN D/o. Asokan.P.K CSL 6401
3 Mr. ANIS JAYARAM S/o. Jayaram.S CSL 7046